Jak należy postąpić w przypadku zgonu?

Postępowanie w tej sytuacji zależy od miejsca, w którym nastąpił zgon.

Jeśli zgon nastąpił w domu, należy powiadomić lekarza, który po przybyciu do domu wystawi dla Państwa kartę informacyjną. Po stwierdzeniu zgonu, możecie Państwo wybrać zakład pogrzebowy, który zajmie się pochówkiem, a następnie zamówić wybrane usługi pogrzebowe.