Wynajem samochodów pogrzebowych (karawanów)


Uroczystość pożegnania zmarłego odbywa się bardzo często w świątyni oddalonej od cmentarza. W takim przypadku konieczny jest transport trumny na miejsce. W tym celu proponujemy wynajem samochodów pogrzebowych (karawanów), które posiadają specjalną zabudowę, wykonaną przez włoską firmę

z najwyższej jakości materiałów. Jesteśmy w stanie zapewnić transport Zmarłego nie tylko z miejsca, w którym nastąpił zgon, ale także przewieźć go oraz obsłużyć ceremonię pogrzebową w dowolnym regionie kraju – wskazanym przez Państwa miejscu pożegnania Zmarłego.

Wymogi dotyczące samochodów pogrzebowych

Wszystie nasze karawany spełniają wymogi polskiego ustawodawstwa, konkretnie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. Zgodnie z rozporządzeniem, pojazd taki powinien być zarejestrowany jako samochód specjalny – pogrzebowy oraz:

  • być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie;
  • posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich;
  • posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu;
  • posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących;
  • posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.

Co więcej, w przestrzeni przeznaczonej do przewozu Zmarłego nie wolno umieszczać miejsc siedzących.

Przewiń do góry