Kremacja zwłok


Proces spopielania ciała jest kontrowersyjny – stanowi on problem zarówno dla wielu religii, jak i również dla społeczeństwa ze względów obyczajowych. Mimo wszystko kremacja obecnie jest stosowana coraz częściej, szczególnie w krajach zachodnich. Rosnąca popularność tej alternatywnej, do tradycyjnego pochówku, metody wynika przede wszystkim z kwestii ekonomicznych, a także oszczędności miejsca na cmentarzach. Duże płyty nagrobne zajmują niemało miejsca, co z kolei skutkować może w przyszłości koniecznością powiększenia terenu miejsc pochówku.

Przechowywanie urn i kremacja zwłok w prawie kanonicznym

Kościół katolicki, chociaż niezbyt przychylny kremacji, w instrukcji “Ad Resurgendum Cum Christo” zawarł swoje pozwolenie na stosowanie tego procesu. Wydana instrukcja umożliwia dokonywanie kremacji przy zastrzeżeniu, że prochy będą pochowane w poświęconej ziemi – na cmentarzu.

Spopielone ciało przechowywane jest w urnach. Coraz więcej cmentarzy posiada kolumbaria, czyli przybierające różne formy, kamienne lub betonowe segmenty, w których jest możliwość złożenia urny z prochami.  Zazwyczaj porządkowaniem okolic kolumbarium zajmuje się administrator cmentarza.

Urna z prochami może również zostać pochowana w tradycyjnej mogile lub w grobowcu.

Jak wygląda proces spopielania ciała?

Ciało do procesu spopielenia, przygotowywane jest z należytym szacunkiem, podobnie jak w przypadku tradycyjnego pochówku. Zmarłego przechowuje się w specjalnej trumnie, która poddana jest spaleniu wraz z nim. Cały proces odbywa się pod bardzo wysoką temperaturą. Na życzenie rodziny umożliwiamy podgląd procesu spopielenia ciała. Po zakończeniu, prochy, z należytym szacunkiem, umieszczane są w przygotowanej urnie.

Przewiń do góry