Zasady postępowania w przypadku zgonu

Śmierć bliskiej osoby to niewyobrażalnie bolesna chwila. Pogrążony w żałobie człowiek jest daleki od racjonalnego myślenia, a mimo to musi się mierzyć z organizacją godnego pochówku dla zmarłego. Jakie są zasady postępowania w przypadku zgonu i gdzie szukać pomocy? Zapoznaj się z naszym artykułem, a rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości.

Spis treści

 1. Jak uzyskać kartę zgonu?
 2. Co, jeśli śmierć nastąpiła z przyczyn nienaturalnych?
 3. Jak uzyskać akt zgonu?
 4. Organizacja pogrzebu

Jak uzyskać kartę zgonu?

Na sam początek wyjaśnimy, czym w zasadzie jest karta zgonu. Otóż dokument ten jest wystawiany przez lekarza i jest on konieczny do uzyskania aktu zgonu w urzędzie stanu cywilnego. Ten punkt musimy jednak uściślić, ponieważ są pewne odstępstwa w zależności od przyczyn oraz miejsca zgonu.

Dokładniej sprawa wygląda tak:

 • Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, wówczas kartę zgonu wydaje lekarz prowadzący.
 • Jeżeli śmierć nastąpiła w domu, wówczas lekarz pogotowia ratunkowego stwierdza zgon i wydaje kartę informacyjną. Na tej podstawie lekarz rodzinny wydaje kartę zgonu.

Zdarzają się jednak różne sytuacje, jak na przykład taka, iż zmarły nie posiadał swojego lekarza rodzinnego w chwili śmierci. Wówczas to lekarz pogotowia ma obowiązek wydać kartę zgonu na miejscu. Odpowiedzi na wszelkie pytania dostarczy Ci Zakład pogrzebowy Bielsko.

W momencie, gdy uda się już uzyskać wspomniany wyżej dokument, osoba organizująca pogrzeb może się skontaktować z zakładem pogrzebowym, aby przewieźć ciało do chłodni oraz zająć się realizacją usług pogrzebowych.

Co robić, gdy śmierć nastąpiła poza domem lub szpitalem?

W sytuacji, gdy doszło do samobójstwa, śmiertelnego wypadku samochodowego lub jeżeli podejrzewane jest morderstwo, wówczas wezwane Pogotowie Ratunkowe ma obowiązek zawiadomić Policję. Z kolei Policja zawiadamia Prokuraturę odpowiednią do miejsca zgonu. W takich sytuacjach zmarły trafia do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok. W ten sposób ustalana jest przyczyna śmierci.

W momencie, gdy ciało zmarłego znajduje się z Zakładzie Medycyny Sądowej, należy udać się do Prokuratury, aby uzyskać zezwolenie na wydanie zmarłego po przeprowadzonej sekcji zwłok. Tylko na tej podstawie Zakład Medycyny Sądowej może wydać zmarłego oraz kartę zgonu. Po dopełnieniu tych formalności można się udać do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu. Ważne jest to, że musi to być Urząd odpowiedni do miejsca, w którym nastąpił zgon.

Co, jeśli śmierć nastąpiła z przyczyn nienaturalnych?

Jeżeli śmierć nastąpiła z przyczyn nienaturalnych, wówczas ciało może zostać przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostaje wykonana autopsja. W tym wypadku rodzina zmarłego musi wystąpić do Prokuratury z wnioskiem o pozwolenie na wydanie ciała. To, co jest ważne w takiej sytuacji, to fakt, iż kartę zgonu wydaje wówczas Zakład Medycyny Sądowej.

Jeżeli odstąpiono jednak od czynności śledczych, a tym samym od wykonania autopsji, wówczas to lekarz rodzinny wystawia kartę zgonu (na podstawie wspomnianej wyżej karty informacyjnej). W sytuacji, gdy zmarły nie posiadał lekarza prowadzącego, lekarz pogotowia dopełnia wszystkich formalności w tej kwestii.

Jak uzyskać akt zgonu?

Akt zgonu to akt stanu cywilnego, który rejestruje śmierć danej osoby. Jest to oficjalny dokument urzędowy, potwierdzający zgon. Dokument ten jest podstawą do załatwienia wszelkich formalności związanych z pogrzebem, a tym samym jest on niezbędny.

Aby uzyskać akt zgonu, musisz skompletować następujące dokumenty:

 • dowód osobisty oraz paszport zmarłego lub stosowne oświadczenie, jeśli go nie ma,
 • dowód osobisty zgłaszającego do urzędu zgon,
 • dowód osobisty żony/małżonka zmarłego,
 • kartę zgonu wydaną przez odpowiedniego do sytuacji lekarza.

Zgon mogą zgłosić osoby w następującej kolejności:

 • żona/mąż zmarłego,
 • krewni (najbliżsi) lub powinowaci,
 • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym doszło do zgonu,
 • świadkowie zgonu,
 • administrator domu, w którym doszło do zgonu.

Ważne! Aby zgłosić zgon należy złożyć kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego kartę zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.

Organizacja pogrzebu

Formalności urzędowe to nie wszystko. Zmarłemu należy zapewnić jeszcze godny pochówek. Na szczęście w te kwestie angażuje się dom pogrzebowy, który w zależności od potrzeb, zajmuje się organizacją uroczystości. Dom pogrzebowy pomoże Ci kompleksowo – od pożegnania zmarłego w domu pogrzebowym, przez transport jego zwłok na cmentarz, aż po przygotowanie dostojnych wieńców oraz wiązanek pogrzebowych.

Sprawy urzędowe i formalności związane z pogrzebem potrafią być przygnębiające, tym bardziej, że trzeba znaleźć w sobie mnóstwo siły w tak krótkim czasie. W takich sytuacjach warto prosić o pomoc najbliższych, którzy okażą wsparcie na tej smutnej drodze.

Przewiń do góry