Jak należy postąpić w przypadku zgonu?

Postępowanie w tej sytuacji zależy od miejsca, w którym nastąpił zgon.

Jeśli zgon nastąpił w domu, należy powiadomić lekarza, który po przybyciu do domu wystawi dla Państwa kartę informacyjną. Po stwierdzeniu zgonu, możecie Państwo wybrać zakład pogrzebowy, który zajmie się pochówkiem, a następnie zamówić wybrane usługi pogrzebowe. 

Należy pamiętać, iż otrzymana od lekarza karta informacyjna nie jest dokumentem upoważniającym do pochowania zmarłego. Aby otrzymać taki dokument, to jest Akt Zgonu należy w pierwszej kolejności udać się do ośrodka zdrowia, w którym zmarły był zarejestrowany, jeśli jest to daleko to do placówki, która obsługuje teren, na którym nastąpił zgon, lub do jednostki, której lekarz stwierdzał zgon. Ośrodek ten wyda Państwu Kartę Zgonu, z którą należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie zgłosicie Państwo zgon i otrzymacie Akt Zgonu. Zwracamy uwagę, iż należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości gdzie nastąpił zgon, a nie do miejscowości gdzie zmarły był zameldowany. Dokumenty potrzebne do zgłoszenia zgonu w USC:

 

  • karta statystyczna zgonu wystawiona przez lekarza;
  • dowód osobisty osoby zmarłej;
  • dowód osobisty zgłaszającego;


W przypadku gdyby powodem śmierci było działanie osób trzecich lub wypadek komunikacyjny to należy dołączyć zezwolenie na pochowanie zwłok z właściwej co do miejsca zgonu prokuratury.
Jeżeli zaś zgon nastąpił w szpitalu, hospicjum lub innym ośrodku opieki zdrowotnej najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się w pierwszej kolejności do firmy pogrzebowej, która upoważniona przez Państwa odbierze zmarłego z prosektorium i uzgodni z Państwem dalsze kroki. Można także przygotować legitymację emeryta/rencisty zmarłego, która jest potrzebna do bezgotówkowego rozliczenia pogrzebu.

 

W przypadku zgonu za granicą, polecamy zlecić załatwienie wszelkich formalności firmie pogrzebowej, która sprowadzi ciało do kraju. Wiąże się to z wielką ilością formalności, oraz wymagań, które należy spełnić. Nasza firma zajmuje się sprowadzaniem zwłok spoza granic naszego kraju, oraz dysponuje bogatym doświadczeniem w tym aspekcie.

 

Uwaga!

Jeśli zgon nastąpił w skutek nieszczęśliwego wypadku lub istnieje podejrzenie, iż nastąpił za sprawą osób trzecich, zwłoki zostają zabezpieczone przez Policję, oraz na koszt prokuratury przewiezione do zakładu medycyny sądowej gdzie odbędą się oględziny sądowo-lekarskie i (lub) prokuratorska sekcja zwłok. Po wykonaniu sekcji zwłok prokuratura powinna również na swój koszt przewieźć zwłoki w miejsce wskazane przez rodzinę.

 

Jeżeli zgon nastąpił w trudnym terenie (np. w lesie), a policja i prokurator nie stwierdziła działania osób trzecich, to koszt transportu zwłok do domu lub do chłodni pokrywa rodzina zmarłego.
 

0